Đi nước ngoài định cư, có được hưởng thừa kế của cha mẹ?

Lên top