Đi nghĩa vụ quân sự có được tính là đóng bảo hiểm xã hội?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM