Đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, có cần giấy khám sức khỏe?

Lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản cần có gấy khám sức khỏe và phải đóng BHXH, BHYT. Ảnh: Nam Dương
Lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản cần có gấy khám sức khỏe và phải đóng BHXH, BHYT. Ảnh: Nam Dương
Lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản cần có gấy khám sức khỏe và phải đóng BHXH, BHYT. Ảnh: Nam Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top