Đi làm thứ Bảy có được trả lương làm thêm?

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE