Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Để hoãn một cuộc đình công