Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Để giảm lương nhân viên cần tuân thủ quy định gì?