Để được giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cần giấy tờ gì?

Lên top