Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đất ông cha để lại, chia thế nào?