Đất nông nghiệp, cho thuê để xây dựng nhà xưởng được không?

Đất nông nghiệp không được cho thuê để xây dựng nhà xưởng. Ảnh minh hoạ: Phan Anh
Đất nông nghiệp không được cho thuê để xây dựng nhà xưởng. Ảnh minh hoạ: Phan Anh
Đất nông nghiệp không được cho thuê để xây dựng nhà xưởng. Ảnh minh hoạ: Phan Anh
Lên top