Đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu, có được cấp sổ đỏ?

Lên top