Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đất có ghi thời hạn sử dụng có bị thu hồi khi đến hạn?