Đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được cấp sổ đỏ?

Lên top