Đập phá, ném đồ vào nhà người khác bị xử phạt thế nào?

Lên top