Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đánh người ăn trộm bị bắt có hợp pháp?