Đang nghỉ xảy thai, Cty yêu cầu nghỉ việc được không?