Đang nghỉ phép có được hưởng chế độ ốm đau?

Trường hợp người lao động ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm thì không được giải quyết chế độ ốm đau theo quy định. Ảnh minh hoạ: CĐ
Trường hợp người lao động ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm thì không được giải quyết chế độ ốm đau theo quy định. Ảnh minh hoạ: CĐ
Trường hợp người lao động ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm thì không được giải quyết chế độ ốm đau theo quy định. Ảnh minh hoạ: CĐ
Lên top