Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đang ly thân, làm đám cưới với người khác có vi phạm pháp luật?