Đăng ký nuôi con nuôi thế nào?

UBND cấp xã trao giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho các bên. Ảnh minh họa.
UBND cấp xã trao giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho các bên. Ảnh minh họa.