Cty muốn ký hợp đồng lao động với người đã đủ tuổi nghỉ hưu được không?

NLĐ cao tuổi đủ sức khỏe có thể tiếp tục giao kết HĐLĐ sau khi nhỉ hưu.
NLĐ cao tuổi đủ sức khỏe có thể tiếp tục giao kết HĐLĐ sau khi nhỉ hưu.
NLĐ cao tuổi đủ sức khỏe có thể tiếp tục giao kết HĐLĐ sau khi nhỉ hưu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top