Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cty được đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp nào?