Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cty đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NLĐ có được bồi thường?