Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cty cộng dồn ngày nghỉ phép ứng trước để trừ lương NLĐ được không?