Công ty yêu cầu làm ngoài giờ không tính tiền tăng ca được không?

Công nhân may đang làm việc. Ảnh: Nam Dương
Công nhân may đang làm việc. Ảnh: Nam Dương
Công nhân may đang làm việc. Ảnh: Nam Dương
Lên top