Công ty thu tiền khám sức khỏe hàng năm của người lao động có đúng?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.