Công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội, phải làm sao?

Khi chấm dứt HĐLĐ, người sử dụng lao động có nghĩa vụ chốt, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Khi chấm dứt HĐLĐ, người sử dụng lao động có nghĩa vụ chốt, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Khi chấm dứt HĐLĐ, người sử dụng lao động có nghĩa vụ chốt, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top