Công ty hay công đoàn có trách nhiệm thông báo thay đổi về lương?

Trách nhiệm công bố về chính sách lương thuộc về người sử dụng lao động chứ không phải thuộc về tổ chức công đoàn. Ảnh minh hoạ: Đức Long
Trách nhiệm công bố về chính sách lương thuộc về người sử dụng lao động chứ không phải thuộc về tổ chức công đoàn. Ảnh minh hoạ: Đức Long
Trách nhiệm công bố về chính sách lương thuộc về người sử dụng lao động chứ không phải thuộc về tổ chức công đoàn. Ảnh minh hoạ: Đức Long
Lên top