Công ty dưới 10 lao động, có cần đăng ký thang, bảng lương?

Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục đăng ký thang bảng lương. Ảnh: Nam Dương
Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục đăng ký thang bảng lương. Ảnh: Nam Dương
Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục đăng ký thang bảng lương. Ảnh: Nam Dương
Lên top