Công ty dạy nghề cho người lao động, có được thu học phí?

Ảnh: Đình Trọng
Ảnh: Đình Trọng
Ảnh: Đình Trọng
Lên top