Công ty có nhiều chi nhánh, áp dụng mức lương tối thiểu vùng thế nào?

Công nhân ngành dệt may. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân ngành dệt may. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân ngành dệt may. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top