Công ty có được giữ sổ bảo hiểm xã hội của người lao động?

Lên top