Công ty có được cho người lao động nghỉ không lương?

Nếu công ty cho NLĐ nghỉ việc vìu lý do kinh tế thì phải thỏa thuận trả lương với NLĐ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Ảnh Nam Dương
Nếu công ty cho NLĐ nghỉ việc vìu lý do kinh tế thì phải thỏa thuận trả lương với NLĐ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Ảnh Nam Dương
Nếu công ty cho NLĐ nghỉ việc vìu lý do kinh tế thì phải thỏa thuận trả lương với NLĐ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Ảnh Nam Dương
Lên top