Công ty chậm lương 14 ngày, có phải trả thêm tiền cho người lao động?

Người lao động phải được nhận lương đầy đủ và đúng thời hạn. Ảnh: Nam Dương
Người lao động phải được nhận lương đầy đủ và đúng thời hạn. Ảnh: Nam Dương
Người lao động phải được nhận lương đầy đủ và đúng thời hạn. Ảnh: Nam Dương
Lên top