Công nhân thu gom rác được hưởng phụ cấp độc hại thế nào?