Công đoàn cơ sở có được bảo đảm cho đoàn viên vay tín chấp?

Công đoàn cơ sở có quyền bảo đảm cho đoàn viên vay tín chấp tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Ảnh minh hoạ
Công đoàn cơ sở có quyền bảo đảm cho đoàn viên vay tín chấp tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Ảnh minh hoạ
Công đoàn cơ sở có quyền bảo đảm cho đoàn viên vay tín chấp tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Ảnh minh hoạ
Lên top