Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công an xã hi sinh được hưởng quyền lợi gì?