Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Con sơ sinh mất, mẹ muốn đi làm sớm được không?