Con công nhân suy giảm khả năng lao động có được miễn nhập ngũ không?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top