Có thể ủy quyền giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông được không?

CSGT xử phạt một trường hợp qua camera phạt nguội.
CSGT xử phạt một trường hợp qua camera phạt nguội.
CSGT xử phạt một trường hợp qua camera phạt nguội.
Lên top