Có thể sửa hợp đồng mua bán đã công chứng không?

Hợp đồng công chứng có thể sửa đổi, bổ sung khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của những người tham gia hợp đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Hợp đồng công chứng có thể sửa đổi, bổ sung khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của những người tham gia hợp đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Hợp đồng công chứng có thể sửa đổi, bổ sung khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của những người tham gia hợp đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top