Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có thể nhờ người khác đi làm thủ tục hộ khẩu?