Có phải trả chứng minh nhân dân khi làm thẻ căn cước công dân?

Thẻ căn cước công dân.
Thẻ căn cước công dân.
Thẻ căn cước công dân.
Lên top