Có phải nộp thuế giá trị gia tăng cho tiền bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng?

Lên top