Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có phải nộp sổ BHXH khi đang làm thủ tục hưởng BHXH một lần?