Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Có phải ký tiếp hợp đồng lao động với người đang có thai?