Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho lao động hưởng lương hưu?

Công ty ký hợp đồng lao động với người đang hưởng lương hưu thì không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Công ty ký hợp đồng lao động với người đang hưởng lương hưu thì không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Công ty ký hợp đồng lao động với người đang hưởng lương hưu thì không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top