Có nên ký HĐLĐ với người đã từng mắc bệnh tâm thần phân liệt?