Có lấy lại được tiền đặt cọc bằng USD khi mua nhà ở nước ngoài?