Có làm được sổ hộ khẩu khi đã có quốc tịch nước ngoài?