Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có làm được sổ đỏ khi mua đất bằng giấy viết tay?