Có được thoả thuận với thừa phát lại khi lập vi bằng?

Lên top